Angst er tilknyttet krybdyrhjernen.

Angst er et fravær af højere bevidsthed.
Ved fravær af højere bevidsthed kan det opleves som en lang række af psykosomatiske tilstande, bl.a. anspændthed, hjertebanken, svedig, vildfaren, forvirring, mindreværdighed og skamfuldhed mm. Dette skaber en oplevelse af at være forladt af sit essentielle jeg og højere bevidsthed.
I kropsterapien hjælper jeg med at genskabe forbindelse mellem de bevidsthedslag, der er faret vild og har mistet kontakten mellem hinanden.


De fire felter
Den måde jeg anskuer menneskets komplekse sammensætning på,
er igennem fire energetiske felter:

• Det åndelige felt. Bevidsthedsmæssigt knyttet til frontallapperne og pinealkirtlen.
• Det mentale felt. Bevidsthedsmæssigt knyttet til pattedyrhjernen og frontallapperne.
• Det følelsesmæssige felt. Bevidsthedsmæssigt knyttet til pattedyrhjernen.
• Det fysiske felt. Bevidsthedsmæssigt knyttet til krybdyrhjernen.

At genfinde roen

For at finde vejen tilbage til roen, handler det om at tilbagevinde kontakten til de sider, der kan overskue retningen, og tage styringen tilbage. Det fysiske felt/krybdyrhjernen har
brug for ikke at være den der står alene med at tage ansvaret i
hverdagen. Denne del af personen har brug for at der er noget andet, der overskuer tingene
og finder kærligheden og roen i hverdagen. Det ’andet’ er Egolaget, som ligger i det følelsesmæssige og mentale felt, og Højere selv som ligger i det åndelige felt.
Angst efter chok og ubærlige oplevelser

Når vi ryger ned i det nederste bevidsthedsfelt, det fysiske felt, er vi i kontakt med kroppene dødelighed.
Kroppen er det mest forgængelige bevidstheds lag vi har.
Når kroppen har mistet forbindelsen til de øvrige lag, ser vi den ultimative
fare i øjnene: Døden.
Ved kraftige chok eller ubærlige oplevelser, sker der en adskillelse af krop og højere bevidsthed, fordi krybdyrhjernen overvældes.
Denne adskillelse, kan ”brænde” så kraftige spor i hjernen, at det kan være alle mulige grader af svært, at genetablere forbindelserne til de øvrige bevidstheds niveauer.
Selvom vi får rystet det værste chok af os efter en traumatisk oplevelse, og kommer tilbage til bevidstheden om den virkelige verden, kan der være sket langvarige skader i hjernen.
Forbindelsen til krybdyrhjernens reaktion med at stivne i angst, er nu etableret på en sådan måde, at selvom hverdagen vender tilbage, er der stadig fri adgang til at opleve den skræk, der er forbundet med choktilstanden.

Angsten er en forstærkning af en sund reaktion
Når vi bliver angste, er det en forstærket følelse af ængstelse, som er en forstærket følelse af bange, som er en forstærket følelse af bekymret, som er en reaktion på en opdagelse af at noget IKKE er som det skal være. Det er sundt at reagere når der er fare på færde; når vi hører en uvant lyd, noget i billedet ikke passer ind med det vi kender osv.
Så længe vi er ved alle vores sanser, har vi mulighed for at handle på situationen. Når vi har et redskab vi kan ændre situationen med, kan vi rationalisere os frem til, at dét vi ser i horisonten, har en rationel forklaring. Således kan vi lægge følelsen af fare fra os.
Når vi mister kontakten til vores rationelle forklaring og vores højere bevidsthed om at alt er såre godt, så er der kun krybdyrhjernen tilbage til at håndtere situationen. Krybdyr hjernen har meget at skulle have sagt. Den ’over-ruler’ faktisk i en hver situation, som de andre hjernedele viser tegn på ikke at kunne magte hurtigt nok. Derfor er det fortsat vores udfordring, både for personer med angst, men også for menneskeheden i al almindelighed, at forbedre vores evne inden for ego-bevidsthed og højere bevidsthed.

Splittelsen ses også i al almindelighed
Tag for eksempel to børn i vuggestuen der skændes om et stykke legetøj. De kæmper fra krybdyrdelen i dem selv. For at udvikle højere bevidsthed og løse konflikten fredeligt, må børnenes bevidsthed løftes. Der er brug for en voksen med højere bevidsthed, til at forklarer dem hvordan de kan deles om legetøjet.
Det er ikke nok at fortælle børnene hvad de skal gøre på en rationel måde. For så er det kun børnenes rationelle bevidsthed og mentale felt der vækkes. Pattedyrhjernen vil forstå at for at tilpasse sig, må de holde op med at skændes. Men lignende situationer vil opstå igen.
For at vække børnenes højere bevidsthed, må den voksne sige det på en omsorgsfuld måde og tale fra en højere bevidsthed i dem selv. På den måde udvides og dannes børnenes højere bevidsthed.

Krig er et udtryk for afmagt af højere bevidsthed.
Når magtfulde politikkere beslutter at krig er den bedste løsning, så er det fordi at den højere bevidsthed er sat ud af spil overfor krybdyrhjernen. Der er ikke en højere bevidsthed til stede der med omsorg for både dem selv om modstanderen, kan se hver parts interesse i ”legetøjet”, for at dele det lige.

angst01

Når vi har angst, er vi splittede fra vores højere bevidsthed.
Det mentale og følelsesmæssige felt er ude af alignment.
Se også “Min tilgang til behandlingen”

angst02


Kontakt mig


RÅGELEJE

Hesselbjergvej 36
3210 Vejby

telefon

Tlf: 51232226

Google maps


Rågeleje