Min tilgang til behandlingen

Jeg ser mennesket igennem 4 forskellige “briller”, som når ind til forskellige kvaliteter.
Sådan her indeler jeg de forskellige kvaliteter i felter.

Det åndelige felt:
Fra midt i panden til ca 30-50cm over hovedet er personen i det åndelige/spirituelle felt.
Det mentale felt:
Fra armhulerne til midt i panden er kroppen i det mentale felt..
Det følelsesmæssige felt
Fra hofterne til under armhulerne er kroppen i det følelsesmæssige felt.
Det fysiske felt:
Fra under jorden til midt på hofterne er kroppen i det fysiske felt.
mintilgang01

 Det fysiske felt hører til ved benene.

Det er det langsomste felt, da den fysiske materie har den højeste densitet og dermed laveste svingnings frekvens. Det er det felt, det tager længst tid at bevæge sig i og er derfor tager det også længst tid om at forandre sig.

For eksempel kan du på ingen tid mentalt forestille dig hvad du har lyst til at spise til aftensmad. Men at få fremskaffet varerne og tilberedt den fysiske mad indtil du har noget at spise, tager meget længere tid. Og måske blev den endda ikke lige som du havde forestillet dig.

Det følelsesmæssige felt er det næst langsomste.

Følelser opstår i det ubevidste. Kroppens umiddelbare reaktioner er sansninger som vi oplever som følelser. Der skal bevidsthed til at have en indflydelse på at ændre følelser. For at ændre dine følelser, kræver det først den bagved liggende overbevisning ændres, så kroppen kan reagere andeledes på det ellers samme input.

Det mentale felt er hurtigere.

Mentalt kan vi ændre mening ret hurtigt. Vi kan forstå ting langt længere frem end vi kan have os selv med. Måske har du taget dig selv i en lang tankerække, der har fået dig ud et sted hvor du ikke længere kan overskue konsekvensen af tankerne ;o)

Mentalt stress opstår der hvor forventningspresset bliver for stort. Når vi har brug for at have kontrol over f.eks både arbejdsliv, børnepasning, økonomi, indkøb, socialliv, sundhed
og at være politisk á jour, kan der ske en udbrændthed i det mentale felt.

Det åndelige felt er det hurtigste og letteste at bevæge sig i.

Smerten opstår der, hvor vi overhører vores intuition og lukker af for det åndelige og kræver af os selv, at der skal findes en logisk forklaring. Det tvinger kroppen til at leve åndsforladt.

Ånden forlader som sådan ikke os før vi dør, men vores personlighed kan gøre meget for at fortrænge den. Og sådan bliver vores personlighed ladt alene, også selvom der er mennesker omkring os. Og så bliver det hårdt for kroppen og dig som person at skulle kæmpe med livet, alene.


Har du det jeg kalder smerter i det fysiske felt, mærker du det ved en pludselig opstået en skade. Eller ved langvarigt slid ved f.eks. et hårdt fysisk arbejde med en bestemt bevægelse.
Du kan godt være i kontakt med de andre tre felter, men det fysiske felt er de-centreret eller ligger uden for din alignment.
mintilgang01
Har du det jeg kalder smerter i det følelsesmæssige felt, genkender du det ved at du f.eks. er ked af det, forvirret eller frustreret over noget i din dagligdag. Fysisk kan det sætte sig som f.eks ondt i maven, diaré, hovedpine. Og har du gået rigtig længe med det, kan det blive til ondt i knæene, lænden, skuldre og albuer.
Du kan godt være i god kontakt med din fysiske krop, mentale virksomhed og din åndelighed. Men dit følelsesmæssige felt ligger uden for din alignment.
mintilgang01
Har du det jeg kalder smerter i det mentale felt, mærker du det ved at der begynder at være fysiske tegn, hvor du er i tvivl om det virkelig kan være rigtigt. Det kan f.eks. være ringen for ørene, ubelejlig træthed, hukommelsessvigt, synsforstyrrelser og i det hele taget stress.
Du kan godt være i åndelig kontakt, være følelsesmæssigt tilfreds og være i fysisk god form. Men dit mentale felt ligger uden for din alignment.
mintilgang01
Har du det jeg kalder smerter i det åndelige felt, mærker du det f.eks ved at du føler dig ved siden af dig selv. Du har svært ved at stå frem eller stå ved dig selv i forhold til f.eks. karriere, socialt, overfor kæreste eller i forhold til børn der kræver din tilstedeværelse her i nuet. Der er et gennemgående tema i dit liv, hvor du bliver ved med at møde de samme udfordringer.
Du kan godt være et begavet menneske, der føler dig mødt på det følelsesmæssige plan og i øvrigt i fysisk god form.
Men dit spirituelle felt ligger uden for din alignment.
mintilgang01

Alignment

I den ideelle situation er det åndelige, mentale, følelsesmæssige og fysiske felt er centreret.
I virkeligheden er det ikke muligt at være de-centreret i kun et felt alene. Der vil altid være et andet felt der vil skabe en modbalance i ubalancen. Derfor arbejder jeg med at løsne i begge ender, i både højre og venstre side, og i flere lag for at løsne den “Gordiske knude” spænding fra begge ender.
mintilgang01
mintilgang01

Kontakt mig


RÅGELEJE

Hesselbjergvej 36
3210 Vejby

telefon

Tlf: 51232226

Google maps


Rågeleje